Viesītes novads, Viesīte

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.334847
Longitude: 25.562635

1941. g. jūlijā pēc nacistiskās Vācijas karaspēka ienākšanas ap 150 Viesītē dzīvojušo ebreju tika izdzīti no savām mājām, arestēti un ievietoti šķūnī “Ļudānu” viensētā (4 km no Viesītes). 19.jūlijā aptuveni 1 km no “Ļudānu” viensētas, mežā aiz purva arestētos ebrejus noslepkavoja vietējā pašaizsardzības vienība.

Noslepkavoto Viesītes ebreju mirstīgās atliekas 1958.g. tika pārapbedītas Jēkabpils Vecajos ebreju kapos, kur 1988.g. uzstādīts piemineklis. Viesītē piemiņas akmens ebrejiem atklāts 1998.g. 5.septembrī pie Jaunajiem kapiem, tā uzrakstā iekalti dzejnieka Knuta Skujenieka vārdi: “Pieminiet mūs ar klusuma brīdi nevis mūsu dēļ, bet Jūsu dēļ.”

Papildlitetarūra:

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Lasmanis U. Holokausts Viesītes mazpilsētā.// Holokausts Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.