Saites

Citas noderīgas datubāzes un materiāli:

Datubāze apkopo visus zināmos pirms Holokausta Latvijā dzīvojušo ebreju vārdus un likteņus.

Metodoloģiski materiāli par Holokausta komemorāciju Baltijā.

Liepājas ebreju vārdi un likteņi (1941-1945).

Digitalizēti Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumenti, tostarp rabinātu metriku grāmatas, dvēseļu revīziju saraksti un materiāli no 1897.g. Pirmās Viskrievijas tautas skaitīšanas Kurzemes, Vidzemes un Vitebskas guberņas.

Ebreju ģeneoloģiskās izpētes Latvijā materiāli.

Ebreju mantojums Centrālajā un Austrumu Eiropā

“Lo-Tishkach” –  Eiropas ebreju kapsētas

Ebreju mantojums Eiropā

 

Citas institūcijas, kas nodarbojas ar Holokausta piemiņas saglabāšanu:

Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome

Muzejs “Ebreji Latvijā”

Žaņa Lipkes memoriāls

Starptautiskā Holokausta piemiņas alianse (IHRA)

Icāka Kacenelsona Holokausta un ebreju pretestības mantojuma muzejs

Mémorial de la Shoah

Lietuvas Holokausta atlass

ASV Holokausta memoriālais muzejs

USC Shoah Foundation Institute

Yad – Vashem

Yahad – In Unum