Par projektu

Datubāze ir pirmais mēģinājums padarīt informāciju par Holokausta piemiņas vietām Latvijā plaši pieejamu. Tā ietver piemiņas vietu karti un sniedz strukturētu informāciju par katru no vietām –  īsu vēsturi, izskatu, novietojumu un norādi uz saistītajiem ar šo vietu ebreju vārdiem.

Datubāze tapusi Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centra 2013.gadā uzsāktā projekta „Holokausta piemiņa Latvijā no Otrā pasaules kara beigām līdz mūsdienām: izpēte un zināšanu izplatīšana” ietvaros, pateicoties Starptautiskās Holokausta piemiņas alianses (IHRA) finansiālajam atbalstam. Projekta mērķis ir uzlabot zināšanas un sapratni par Holokausta piemiņas, izglītības un pētniecības nozīmi.

Mēs ceram, ka no vienas puses projekts kalpos kā nozīmīgs ieguldījums Holokausta upuru memoriālo vietu un pieminekļu saglabāšanā un informācijas pieejamībā; no otras puses – sniegs devumu  Holokausta izglītībā, tā kā, demonstrējot vienlaikus Holokausta un tā komemorācijas vēsturi, ir iespējams sniegt gan zināšanas par tā izglītojošo vērtību, gan impulsu aktīvi iesaistīties piemiņas saglabāšanā un Holokausta upuru atbilstošā godināšanā.

Projekts ir realizēts ciešā sadarbībā ar Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomi un muzeju „Ebreji Latvijā”.

Mēs būsim pateicīgi ikvienam, kurš var palīdzēt precizēt un papildināt datubāzi, sniedzot ziņas par savā apkaimē esošajām piemiņas vietām. Informāciju (labojumus, papildinājumus) lūdzam sūtīt uz elektroniskā pasta adresi jsc@latnet.lv.