Tukuma novads, Vecmoku rajons

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 57.007143
Longitude: 23.061235

1941. g. jūlijā Vecmoku rajona mežā vietējie pašaizsardzībnieki nogalināja vairākus Tukuma ebrejus – vietējās inteliģences pārstāvjus (ārstus, sabiedriskus darbiniekus u.c.) – , kurus apsūdzēja padomju varas atbalstīšanā.

Pēc kara slepkavošanas vietā uzstādīts piemiņas akmens ar uzrakstu latviešu un krievu valodā. Ceļa malā izveidota mūrī iekalta norāde uz piemiņas vietu.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Карасин Я. Евреи города Тукумс (общественно-исторический очерк), 2002.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.