Ilūkstes novads, Subate

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.010295
Longitude: 25.926799

Nacistu karaspēks okupēja Subati 1941. g. 28. jūnijā. 20. jūlijā Subates apriņķa pašaizsardzībniekiem tika dots norādījums arestēt ebrejus. Visus arestētos ebrejus izvietoja divos lielos šķūņos, kas atradās Lauku ielā. Nākamajā dienā pašaizsardzības vienībā izveidota slepkavu komanda no Ilūkstes dzina ebrejus  grupās pa 30-50 uz ebreju kapsētu, kur iepriekš izraktās bedrēs nošāva viņus. Kopumā dienas laikā tika noslepkavoti apmēram 300 ebreji.

Pēc kara bedres ar tajās apglabātajiem upuriem tika nožogotas un pie tām uzstādīts neliels betona obelisks ar padomju laikam raksturīgiem uzrakstiem. Mūsdienās padomju laika pieminekļi ir aizstāti ar jauniem, kurus rotā Dāvida zvaigzne un uzraksts angļu valodā “Genocīda upuriem”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Ezergailis A., Vīksne R. Ebreju iznīcināšana Subatē. Latvijas vēstures institūta žurnāls, Nr. 4, 1998,  101.-118. lpp.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Ročko J. Ebreju iznīcināšana Ilūkstes apriņķī 1941. gadā (vietējo iedzīvotāju atmiņas).// Holokausts Latvijā: Starptautiskās konferences materiāli. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2006.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.