Daugavpils novads, Skrudaliena

Piemiņas vietas atrašanās vieta:

Latitude: 55.798496
Longitude: 26.699802

Skrudalienas ebreju nogalināšana notika 1941.g. augusta sākumā. Divus ebrejus nošāva Skrudalienā, vienu – Bruniku muižā, bet 16 ebrejus – pretī vecticībnieku baznīcai pie Gluhovas ezera.

Pēc Otrā pasaules kara slepkavošanas vietā pie Gluhovas ezera uzstādīti piemiņas akmeņi ar Dāvida zvaigznēm, un 60-to gadu sākumā noslepkavoto ebreju mirstīgās atliekas tika pārapbedītas Silenē. Mūsdienās uzstādītie piemiņas akmeņi ir pazuduši, vieta ir aizaugusi un nekādas norādes uz slepkavības vietu nav.

Papildliteratūra

  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Ročko J. Ebreju iznīcināšana Ilūkstes apriņķī 1941. gadā (vietējo iedzīvotāju atmiņas).// Holokausts Latvijā: Starptautiskās konferences materiāli. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2006.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.