Jelgava, Nikolaja kapi

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.622714
Longitude: 23.755823

Vācu karaspēks ienāca Jelgavā 1941. g. 29. jūnijā, un jau jūlija beigās kādreizējā Latvijas armijas 3. Jelgavas kājnieku pulka šaujamlaukā tika nogalināti praktiski visi Jelgavas ebreji. 1941. gada 2. septembrī no Jelgavas psihiatriskās slimnīcas tika izvesti vēl 45 garīgi slimie ebreji un ārsts H. Idelsons. Viņus kopā ar padomju aktīvistiem nogalināja aiz Nikolaja kapsētas.

Nogalināšanas vietā uz masu kapa ir uzstādīts kopīgs piemineklis ar uzrakstu latviešu un krievu valodā “Šeit apglabāti padomju darbinieki, kurus nošāva fašisti 1941.g.14.oktobrī”. Nogalināšanas vietā uz koka ir uzstādīta arī simboliska zīme ar Dāvida zvaigzni. Ebreju upuru mirstīgās atliekas vēlāk pārapbedītas Jelagavas Brāļu kapos.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Tomašūns A. Jelgava 1941. gada vasara- Holokausts. Jelgava: Andris Tomašūns, 2015.
  • Tomašūns A. Jelgavā nogalinātie ebreji: padomju un nacistu dati.//Holokausts Latvijā: Starptautiskās konferences materiāli. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2006.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.