Jelgava, Brāļu kapi

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.672432
Longitude:  23.776518

Vācu karaspēks ienāca Jelgavā 1941. g. 29. jūnijā, un jau jūlija beigās kādreizējā Latvijas armijas 3. Jelgavas kājnieku pulka šaujamlaukā tika nogalināti praktiski visi Jelgavas ebreji. 1941. gada 2. septembrī no Jelgavas psihiatriskās slimnīcas tika izvesti vēl 45 garīgi slimie ebreji un ārsts H. Idelsons. Viņus kopā ar padomju aktīvistiem nogalināja aiz Nikolaja kapsētas, bet vēlākajos gados viņu mirstīgās atliekas pārapbedītas Jelgavas Brāļu kapos, kur uzstādīts piemineklis ar uzrakstu latviešu un krievu valodā: “Fašistiskā terora upuriem 1941-1944.g. Cilvēki – esiet modri! /J.Fučiks/”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Tomašūns A. Jelgava 1941. gada vasara- Holokausts. Jelgava: Andris Tomašūns, 2015.
  • Tomašūns A. Jelgavā nogalinātie ebreji: padomju un nacistu dati.//Holokausts Latvijā: Starptautiskās konferences materiāli. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2006.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.