Jelgava, Jelgavas mežs

Piemiņas vietas atrašanās vieta:

Latitude: 56.624569 
Longitude: 23.742426

Vācu karaspēks ienāca Jelgavā 1941. g. 29. jūnijā, un jau nākamajā dienā sākās ebreju aresti. 3. jūlijā tika nodedzināta Jelgavas Lielā sinagoga, kurā atradās vairāki ebreji un rabīns Leons Ovčinskis. Vienlaikus tika izdoti ierobežojoši rīkojumi, kuri noteica to, ka ebrejiem jāpārceļas uz pilsētas nomali. Slepkavošanas akcija notika 1941.g. jūlija otrajā pusē kādreizējā Latvijas armijas 3. Jelgavas kājnieku pulka šaujamlaukā. Nogalināšanu vadīja no Rīgas atsūtītais vācu SD vienības (Einzackomandas) štrumfīrers A.Beks kopā ar latviešu palīgpoliciju.

Slepkavības vietā atrodas divi pieminekļi. Viens uzstādīts 1992.g. (skulptori O. un E.Saksoni), uz tā redzama Dāvida zvaigzne un uzraksts latviešu valodā un ivritā “1941-1944. Ebrejiem – genocīda upuriem”. Otru pieminekli veido iegravēta Dāvida zvaigzne, un tam nav nekāda uzraksta.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Tomašūns A. Jelgava 1941. gada vasara- Holokausts. Jelgava: Andris Tomašūns, 2015.
  • Tomašūns A. Jelgavā nogalinātie ebreji: padomju un nacistu dati.//Holokausts Latvijā: Starptautiskās konferences materiāli. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2006.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.