Ilūkstes novads, Eglaine

Slepkavības vieta:

Latitude: 55.946584
Longitude: 26.120572

1941. g. jūlijā Eglainē ap 200 m no Skolas ielas vietējie pašaizsardzībnieki nošāva 12-15 Eglaines ebreju. 1950.g. izdzīvojušo radinieku iniciatīvas rezultātā  mirušie pārabpedīti Jaunajā ebreju kapsētā Rīgā, kur uzstādīts piemineklis.

Slepkavības vietā Eglainē nekādas norādes nav.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Ročko J. Ebreju iznīcināšana Ilūkstes apriņķī 1941. gadā (vietējo iedzīvotāju atmiņas).// Holokausts Latvijā: Starptautiskās konferences materiāli. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2006.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.