Ilūkstes novads, Ilūkstes mežs

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 55.976546
Longitude: 26.324552

Vācu karaspēks Ilūksti okupēja 1941. g. jūnija beigās. Ebreju aresti sākās jūlija vidū, un jau drīz pēc tam trīs akciju laikā Ilūkstes “pašaizsardzībnieki” nošāva ebreju kapsētā ap 60 Ilūkstes ebreju un ap 30 ebreju – bēgļu no Lietuvas. Iespējams, Ilūkstes ebreju kapsētā nošauti arī Bebrenes pagasta ebreji. Atsevišķi Ilūkstes ebreji, kas bija nodarbināti lauksaimniecībā, tika nosūtīti uz Daugavpils geto.

Nošaušanas vietā, bijušajā ebreju kapsētā padomju laikā uzstādīts piemineklis ar uzrakstu krievu un latviešu valodā: “Mūžīgā piemiņa padomju pilsoņiem, kritušiem no vācu fašistu iebrucēju rokām Latvijas PSR okupāciju gados 1941-1945″ un daudzu uzvārdu sarakstu, starp kuriem nav ebreju, vien pierakstīts “daudzi citi”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Ročko J. Ebreju iznīcināšana Ilūkstes apriņķī 1941. gadā (vietējo iedzīvotāju atmiņas).// Holokausts Latvijā: Starptautiskās konferences materiāli. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2006.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.