Bauskas novads, Likvertenu mežs

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.419572
Longitude: 24.299523

1941.g. jūlijā pēc vācu karaspēka ienākšanas Bauskā ebreji tika padzīti no pilsētas centra uz nomali, kur izveidojās nosacīts ebreju geto. Augusta sākumā ebreji tika arestēti un izvietoti bijušajā Tirdzniecības-komercskolas ēkā un pagalmā, kas atradās nosacītā geto teritorijā. Pēc tam tika organizēta ebreju aizvešana uz Vecsaules pagasta Likvertenu mežu, kur no Rīgas ieradusies latviešu SD vienība “Arāja komanda” vairāku stundu laikā nošāva ap 500-600 ebreju. Uz Likvertenu mežu tika atvesti arī ap 150-200 Skaistkalnes un citu Bauskas apriņķa pagastu ebreju un ap 50-70 Jaunjelgavas ebreju, kurus nošāva “Arāja komanda”.

Slepkavības vietā 1971. g.  tika uzstādīts dolomīta piemineklis “Cilvēku stāvi” (skulptors Imants Murovskis). Pie pieminekļa pamatnes atrodas plāksne ar uzrakstu latviešu valodā “Mūžīga piemiņa padomju pilsoņiem, kurus 1941. gadā nogalināja vācu – fašistu okupanti un viņu līdzdalībnieki buržuāziskie nacionālisti”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Urtāns A. Par dažiem aspektiem un problēmām holokausta pētniecībā Bauskas pilsētā un apriņķī.// Holokausta izpētes jautājumi Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.