Bauskas novads, Bauska

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.402375
Longitude: 24.178292

Nacistiskais karaspēks Bausku okupēja 1941. g. 28. jūnijā. Jau 2.jūlijā pēc vācu kara komandanta rīkojuma Mēmeles labajā krastā pie vecās ebreju kapsētas tika organizēta “iebiedēšanas” akcija, kuras laikā par izdomātiem noziegumiem vācu karavīri nošāva 20 ķīlnieku, tai skaitā 5 Bauskas ebrejus.

Padomju laikā vecās ebreju kapsētas malā pie Mēmeles tilta tika uzstādīts betona piemineklis ar uzrakstu “Mūžīga slava kritušiem varoņiem par mūsu dzimtenes atbrīvošanu 1944.-1945.gadā”. Vēlāk šie vārdi tika piesegti ar pieskrūvētu bronzas plāksni, kuras uzraksts vēstīja “Fašistu terora upuriem”. 20. gs. 90-ajos gados šo plāksni nozaga krāsaino metāllūžņu vācēji. 2004. g. Latvijas Ebreju un draudžu padome uzstādīja jaunu granīta plāksni ar uzrakstu latviešu un krievu valodā, kā arī mirušo ebreju vārdiem ivritā.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Urtāns A. Par dažiem aspektiem un problēmām holokausta pētniecībā Bauskas pilsētā un apriņķī.// Holokausta izpētes jautājumi Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.