Auces novads, Putnu mežs

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude:  56.504620
Longitude: 22.874564

1941. g. 5. – 6. jūlijā tika izdots rīkojums, kas noteica, ka Auces ebrejiem ir jāpārceļas uz pilsētas nomali. Tomēr pēc dažām dienām sekoja aresti un vietējie pašaizsardzībnieki visus ebrejus ieslodzīja mūra šķūnī pie Vecauces pils. 11. jūlijā no Jelgavas ieradās vācu SD vienība, kas kopā ar vietējiem pašaizsardzībniekiem īstenoja ieslodzīto ebreju masveida nošaušanu Putnu mežā (ap 4km no Auces).

2003. g. Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome noslepkavošanas vietā uzstādīja pieminekli. Uz pieminekļa iegravēts uzraksts ivritā, latviešu un angļu valodā: “Šeit 1941.11.07. nacistiskie okupanti un viņu palīgi noslepkavoja 100 Auces iedzīvotājus vienīgi par to, ka viņi bija ebreji. Atceries to, lai tas nemūžam neatkārtotos!”. Pieminekļa atklāšanā ar runu uzstājās lords Grevils Dženers no Lielbritānijas, Auces pilsētas pārvaldes un Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes pārstāvji. 2008. g. blakus esošajam piemineklim tika uzstādīts vēl viens piemiņas akmens nošautajai ārsta M.Salimana (Zalimana) ģimenei, kas tika nogalināta atsevišķi Mazēnu mežā, jo bija apmetusies uz laiku Sniķeres pagastā.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Vīksne R. Ebreju iznīcināšana Aucē 1941. gada jūlijā.//Holokausta izpētes jautājumi Latvijā (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 8.sējums). Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.