Aknīstes novads, Aknīste

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.160350
Longitude: 25.752958

Aknīstes ebreju aresti sākās 1941.g. jūlija vidū. Uz dažām dienām ebreji (kopskaitā ap 150-170) tika ieslodzīti viesnīcas “Austrija” zālē. Daļu no ieslodzītajiem Ilūkstes pašaizsardzības vienība noslepkavoja 18.jūlijā viesnīcas pagalmā; otru daļu – aizveda un nošāva pilsētas nomalē, Jaunās ielas galā.

2020.gada 25.oktobrī Aknīstē, Jaunās ielas galā, kalna pakājē tika atklāts piemiņas akmens Holokaustā bojāgājušajiem Aknīstes ebrejiem. Piemiņas akmens ir Aknīstes pašvaldības, novadpētniecības muzeja, luterāņu baznīcas kopīgo pūliņu rezultāts.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Britāns J. Liecinieku vairs nav.// Holokausta pētniecības problēmas Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūt apgāds, 2008.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.