Aknīstes novads, Aknīstes kapsēta

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.154424
Longitude:  25.753592

Aknīstes ebreju aresti sākās 1941.g. jūlija vidū. Uz dažām dienām ebreji (kopskaitā ap 150-170) tika ieslodzīti viesnīcas “Austrija” zālē. Daļu no ieslodzītajiem Ilūkstes pašaizsardzības vienība noslepkavoja 18.jūlijā viesnīcas pagalmā; otru daļu – aizveda un nošāva pilsētas nomalē, Jaunās ielas galā.

Padomju laikā pēc Aknīstes izpildkomitejas priekšsēdētāja, izdzīvojušā Aknīstes ebreja Hones Halsmana iniciatīvas tika veikta upuru pārapbedīšana pie Aknīstes kapsētas. Piemiņas vieta tika norobežota ar sētu un betona stabiņiem, kuru augšējos galos izveidotas Dāvida zvaigznes (vēlāk tās aizmūrētas). Pieminekļa uzraksts krievu valodā vēsta: “Mūžīga piemiņa fašisma terora upuriem 1941”. Šajā vietā pārapbedīta arī Asares pagasta “Ganību” viensētā dzīvojusī Leiba Feldhūna ģimene, kuru Ilūkstes “pašaizsardzībniki” netālu no viņu mājām nogalināja 1941.g. jūlijā.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Britāns J. Liecinieku vairs nav.// Holokausta pētniecības problēmas Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūt apgāds, 2008.

 


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.