Limbažu novads, Vilbaku priedes

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 57.514064
Longitude: 24.769175

Nacistiskais karaspēks ieņēma Limbažus 1941.g. 10.jūlijā, taču jau vairākas dienas pirms tam, 5.jūlijā, pilsētā bija organizējusies vietējā pašaizsardzībnieku grupa, kas uzsāka ebreju arestus un pazemošanu, kā arī padomju aktīvistu nošaušanu – to starpā netālu no Lielezera nogalināti arī trīs ebreji. Ebreju masveida slepkavības sākās jūlija otrajā pusē un norisa pēc vācu iestāžu rīkojumiem, saņemtiem no Valmieras. Pirmā akcija notika Nabes pagasta mežā (ap 10 km no Limbažiem), tās laikā nošauti ap 60-70 pilsētas ebreji. Ap 20.jūliju Umurgas pagasta mežā, t.s. Vilbaku priedēs (ap 2 km no Limbažiem), noslepkavoti vēl 30 Limbažu ebreji, bet ap 12.septembri, lauku darbiem beidzoties, pie Aģes upes grantsbedrēm Limbažu policisti nošāva palikušos 10-20 Limbažu ebrejus, kas pirms tam bija aizvesti uz luterāņu mācītāja lauku mājām Vidridžu pagastā. Atsevišķi arestētie Limbažu ebreji, iespējams, kopā ar padomju aktīvistiem jūlija otrajā pusē tika aizvesti uz Valmieru.

1982. g. netālu no slepkavības vietas Vilbaku priedēs, pie šosejas tika uzstādīts laukakmens ar granīta plāksni, kuras uzraksts latviešu un krievu valodā vēsta: “Šajā mežā 1941. g. vasarā fašisti nošāva padomju pilsoņus”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Urtāns A. Ebreju tautības civiliedzīvotāju slepkavošana Valmieras apriņķī (1941. gada vasara – rudens).// Holokausta izpētes jautājumi Latvijā. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003.
  • Bediķe A. Limbažu pilsētas ebreji 30. gadu beigās līdz 1944. gadam – laikabiedru atmiņās. Pieejams: http://www.lu.lv/jsc/pilsetas/vidzeme/limbazi/


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.