Smiltenes novads, Smiltene

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 57.419906
Longitude:  25.920475

Līdz ar nacistiskā karaspēka ienākšanu Smiltenē 1941. g. jūlija sākumā sākās pret ebrejiem vērstās akcijas – tika nodedzināts lūgšanu nams, grupa Smiltenes ebreju tika izmantota spaidu darbos, pārējie tika ieslodzīti cietumā. Ebreju masveida slepkavības akcija notika 1941. g. augusta sākumā, kad vietējie pašaizsardzībnieki viņus aizveda pie Drangas upes un vācu SD vienības vadībā nošāva (kopumā ap 200 ebreju).

1947.g. Smiltenes ebreju mirstīgās atliekas pārapbedīja Smiltenes Meža kapos, uzstādot pieminekli ar uzrakstu latviešu valodā: “Mūžīgu piemiņu kritušiem ceļam. Kopībā nākotnes darbā, Varoņu atcerē spēkus sev smeļam!”

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.