Madonas novads, Smeceres sils

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.828742
Longitude: 26.181263

Līdz ar nacistiskā karaspēka ienākšanu Madonā 1941.g. jūlija pirmajā pusē sākās ebreju aresti. Arestētos Madonas ebrejus izvietoja pilsētas nomalē norobežotā kvartālā starp Rīgas–Oskara Kalpaka un Avotu ielu. Jūlija beigās kopā ar viņiem tika izmitināti arī arestētie Lubānas ebreji. 8.augustā visus arestētos ebrejus konvojēja uz Smeceres mežu (ap 1 km no Madonas), kur latviešu SD vienība (“Arāja komanda”) kopā ar vietējo pašaizsardzībnieku palīdzību viņus nošāva (kopumā ap 250 ebreju).

Pēc kara izdzīvojušie ebreji slepkavības vietu Smeceres mežā norobežoja ar kāršu žogu un 1960.g. uzstādīja pieminekli ar uzrakstu krievu un latviešu valodā, kas vēstīja par vācu okupantu un buržuāzisko nacionālistu nogalinātajiem padomju cilvēkiem. Līdz mūsdienām piemineklis nav saglabājies. 1993.g. tika izveidots jauns granīta piemineklis cilvēka galvaskausa formā (tēlnieks Gvido Buls), kuram blakus 2006.g. uzstādīts arī neliels akmens ar uzrakstu latviešu valodā “Piemiņas vieta 1941. gada vasarā pēc nacistiskās Vācijas karaspēka ienākšanas nogalinātajiem Madonas un tās apkārtnes iedzīvotājiem”.

 Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Urtāns A. Ebreju slepkavošana Madonas apriņķī.//Holokausta pētniecības problēmas Latvijā (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 23.sējums). Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.