Pļaviņu novads, Pļaviņas

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.616999
Longitude:  25.702464

Līdz ar nacistiskā karaspēka ienākšanu Pļaviņās 1941. g. jūlija sākumā visi pilsētas ebreji līdz ar padomju aktīvistiem (kopumā ap 30-40 cilvēki) tika arestēti un izmitināti vietējā liķiera fabrikā. Turpmākajās dienās ebreji tika pakāpeniski vesti un nošauti pie pilsētas Bārukalna kapiem.

Padomju laikā slepkavības vietā Bārukalna kapos tika uzstādīts piemineklis, kurā iegravētas rindiņas no J.Raiņa dzejoļa “Tas zaļais koks, ko nolauzāt,/Tas varonis, ko nokāvāt-/Pie mums nu mūžam dzīvs” un uzraksts latviešu valodā: “ Šeit 1941.g. jūlijā fašisti noslepkavoja Pļaviņu pilsētas padomju aktīvistus Jāni Zupu, Kārli Kozlovski, Ļinu Rizgu, Škoļņiku ar ģimeni un vairākus nezināmus biedrus”; ar “vairākiem nezināmiem biedriem” apzīmēti ebreji.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.