Valkas novads, Pinukalns

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 57.746529
Longitude: 26.039992

Nacistu karaspēkam ienākot Valkā 1941. g. 8. jūlijā, lielākā daļa pilsētas ebreju bija paguvusi evakuēties. Skaidras ziņas par Holokausta norisi Valkā nav pieejamas. Zināms, ka palikušie ebreji tika nošauti Pinukalnā.

Padomju laikā slepkavības vietā uzstādīts piemineklis bez uzraksta. 2008.g. Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome netālu no padomju laika pieminekļa uzstādīja piemiņas akmeni ar uzrakstu latviešu valodā “Šajā mežā 1941.gada vasarā nacisti un viņu atbalstītāji noslepkavoja Valkas ebrejus: Zahariusu Gringoldu, Taubi Ribinku, Cimbelu ģimeni: Lību, Bertu, Dinu, Haimu un Eliasu”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.