Babītes novads, Piņķu kapi

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.943977
Longitude: 23.917305

Precīzi dati par Holokausta norisi Mālpilī nav pieejami. Zināms, ka Mālpils ebreji nošauti 1941.g. augustā Stīveros, Allažu pagastā.

Pēc kara, 50-ajos gados, pateicoties upuru radiniecei, Babītes ciema padomes priekšsēdētājai Idai Ulasai, 11 nošautie Mālpils ebreji pārapbedīti Piņķu kapos.  Pārapbedīšanas vietā uzstādīts piemineklis ar 7 cilvēku vārdiem un uzvārdiem un uzrakstu latviešu valodā “Fašisma terora upuri. Nošauti 1941.g. VIII.”

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.