Limbažu novads, Limbaži, Lādezera “Zaļie stabiņi”

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 57.422540
Longitude:  24.704506

Nacistiskais karaspēks ieņēma Limbažus 1941.g. 10.jūlijā, taču jau vairākas dienas pirms tam, 5.jūlijā, pilsētā bija organizējusies vietējā pašaizsardzībnieku grupa, kas uzsāka ebreju arestus un pazemošanu, kā arī padomju aktīvistu nošaušanu – to starpā netālu no Lielezera nogalināti arī trīs ebreji. Ebreju masveida slepkavības sākās jūlija otrajā pusē un norisa pēc vācu iestāžu rīkojumiem, saņemtiem no Valmieras. Pirmā akcija notika Nabes pagasta mežā (ap 10 km no Limbažiem), tās laikā nošauti ap 60-70 pilsētas ebreji. Ap 20.jūliju Umurgas pagasta mežā (ap 2 km no Limbažiem) noslepkavoti vēl 30 Limbažu ebreji, bet ap 12.septembri, lauku darbiem beidzoties, pie Aģes upes grantsbedrēm Limbažu policisti nošāva palikušos 10-20 Limbažu ebrejus, kas pirms tam bija aizvesti uz luterāņu mācītāja lauku mājām Vidridžu pagastā. Atsevišķi arestētie Limbažu ebreji, iespējams, kopā ar padomju aktīvistiem jūlija otrajā pusē tika aizvesti uz Valmieru.

Pēc kara pie ceļu sazarojuma “Zaļie Stabiņi”, netālu (ap 1 km) no slepkavības vietas Nabes pagasta mežā, pateicoties izdzīvojušo ebreju prasībai, vietējā vara uzstādīja lielu laukakmeni ar piemiņas plāksni, uz kuras bija rakstīts, ka šajā vietā nogalināti padomju patrioti. 90-ajos gados plāksne pazuda. 2005. g. februārī Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome uzstādīja jaunu plāksni, uz kuras attēlota Dāvida zvaigzne un uzraksts latviešu valodā “Limbažu ebreju piemiņai, kurus šajā mežā 1941.g. jūlijā noslepkavoja nacisti un viņu atbalstītāji pašaizsardzībnieki”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Urtāns A. Ebreju tautības civiliedzīvotāju slepkavošana Valmieras apriņķī (1941. gada vasara – rudens).// Holokausta izpētes jautājumi Latvijā. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003.
  • Bediķe A. Limbažu pilsētas ebreji 30. gadu beigās līdz 1944. gadam – laikabiedru atmiņās. Pieejams:http://www.lu.lv/jsc/pilsetas/vidzeme/limbazi/


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.