Limbažu novads, Limbaži, Ķezberkalns

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 57.515662 
Longitude: 24.715831

Nacistiskais karaspēks ieņēma Limbažus 1941.g. 10.jūlijā, taču jau vairākas dienas pirms tam, 5.jūlijā, pilsētā bija organizējusies vietējā pašaizsardzībnieku grupa, kas uzsāka ebreju arestus un pazemošanu, kā arī padomju aktīvistu nošaušanu – to starpā netālu no Lielezera nogalināti arī trīs ebreji. Ebreju masveida slepkavības sākās jūlija otrajā pusē un norisa pēc vācu iestāžu rīkojumiem, saņemtiem no Valmieras. Pirmā akcija notika Nabes pagasta mežā (ap 10 km no Limbažiem), tās laikā nošauti ap 60-70 pilsētas ebreji. Ap 20.jūliju Umurgas pagasta mežā (ap 2 km no Limbažiem) noslepkavoti vēl 30 Limbažu ebreji, bet ap 12.septembri, lauku darbiem beidzoties, pie Aģes upes grantsbedrēm Limbažu policisti nošāva palikušos 10-20 Limbažu ebrejus, kas pirms tam bija aizvesti uz luterāņu mācītāja lauku mājām Vidridžu pagastā. Atsevišķi arestētie Limbažu ebreji, iespējams, kopā ar padomju aktīvistiem jūlija otrajā pusē tika aizvesti uz Valmieru.

Pie Lielezera nošautos ebrejus – Nisonu Faivu Levinu, Vulfu Leibu Levinu un Lāzaru Kaineru – pēc kara kopā ar pārējiem nošautajiem padomju aktīvistiem pārapbedīja Ķezberkalnā, kur tika ierīkoti Otrajā pasaules karā kritušo padomju karavīru kapi. 1960.g. uzstādītā piemiņas zīme ar uzrakstu latviešu valodā vēsta: “Mūžīgai piemiņai padomju pilsoņiem, kurus 1941.g. noslepkavoja fašistu iebrucēji un viņu atbalstītāji vietējie buržuāziskie nacionālisti”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Urtāns A. Ebreju tautības civiliedzīvotāju slepkavošana Valmieras apriņķī (1941. gada vasara – rudens).// Holokausta izpētes jautājumi Latvijā. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003.
  • Bediķe A. Limbažu pilsētas ebreji 30. gadu beigās līdz 1944. gadam – laikabiedru atmiņās. Pieejams: http://www.lu.lv/jsc/pilsetas/vidzeme/limbazi/


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.