Jūrmala, Saldus iela 8

Piemiņas vietas atrašanās vieta:

Latitude: 56.990557
Longitude: 27.196450

Precīzu ziņu par Holokausta norisi Jūrmalā nav. Zināms, ka 1941.g. jūlijā nacistu organizētās akcijas rezultātā Saldus ielā 8 (tolaik – Talsu ielā 20) tika nodedzināta Bulduru sinagoga, kurā akcijas laikā atradās vairāki ebreji. Drīz pēc tam visiem Jūrmalas ebrejiem bija jāpārceļas un viņi izvietoti Rīgas geto.

Kādreizējās sinagogas vietā šobrīd neatrodas nekāda piemiņas zīmes.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.