Pļaviņu novads, Gostiņi

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude 56.6233
Longitude: 25.8017

Ebreju aresti Gostiņos sākās 1941.g. jūlija sākumā. Visus ap 300 arestētos ebrejus izvietoja nosacītā geto – kvartālā Gostiņos Lielās ielas rajonā pie Aiviekstes tilta – , no kurienes daļu darbaspējīgo ebreju veda uz darbu lauku viensētās vai uz Pļaviņām kara postījumu likvidēšanai. 1941.g. 1.augustā (pēc citiem datiem 31.jūlijā) visus ebrejus konvojēja uz Kaķīšu kūdras purvu (ap 5–6 km no Krustpils), kur no Rīgas atbraukusī SD vienība (“Arāja komanda”) kopā ar vietējiem pašaizsardzībniekiem un policistiem viņus nošāva.

Atsevišķi 1941.g. rudenī Gostiņu ebreju kapsētas malā tika nogalināti pusaudžu ebreji, kas 1941.g. vasarā no geto bija aizvesti strādāt par ganiem zemnieku saimniecībās. Viņu mirstīgās paliekas atklātas vien 2005.g., veicot kapsētas atjaunošanas darbus. 2006. g. šajā vietā Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome uzstādīja piemiņas akmeni ar melna granīta plāksni, uz kuras uzraksts latviešu valodā vēsta: “Šeit 1941.gada rudenī nacisti nogalināja četrpadsmit Gostiņu ebreju bērnus”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Smirins G., Melers M. Ebreju bojāejas traģēdija holokausta laikā Latvijas provincē 1941. gada vasarā (Silene, Gostiņi, Malta).// Holokausta izpētes jautājumi Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.