Carnikavas novads, Carnikava

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 57.123366
Longitude: 24.274299

Holokausta notikumi Carnikavā nav precīzi zināmi. Pēc atsevišķām liecībām Carnikavā mežā, netālu no viensētas “Blusas” 1941.g. augutā nošauti 30-80 ebreji un vairāki karagūstekņi.

Slepkavības vietā mežā pie vienas no priedēm Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome uzstādīja simbolisku piemiņas zīmi ar Dāvida zvaigzni, bet 2008.g. meža malā – melna granīta pieminekli ar divām Dāvida zvaigznēm un uzrakstu latviešu valodā: “Carnikavas mežā 1941. gada augustā nacisti un viņu atbalstītāji noslepkavoja Carnikavas ebrejus – veikalnieci Šagali ar ģimeni un 60 ebrejus no citām Latvijas vietām.”

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.