Apes novads, Apes Brāļu kapi

Pieminekļu atrašanās vieta:

Latitude: 57.543628
Longitude: 26.692869

Nacistu karaspēks ienāca Apē 1941.g.11.jūlijā un jau tajā pašā dienā vietējie pašaizsardzībnieki Jašu priedājā nogalināja 11 Apes iedzīvotājus – to vidū arī divas ebrejietes Ciļu Ratutu un Annu Gruziņu. Drīz pēc tam visi pilsētas ebreji tika arestēti. Ebreju masveida slepkavības akcija notika 13. augustā, kad visi arestētie ebreji tika izvesti pie Krustceļa (Meža) kapiem (ap 3 km no Apes), kur latviešu SD vienība (“Arāja komanda”) kopā ar vietējiem pašaizsardzībniekiem viņus nošāva (kopā ap 96 ebrejus).

60-ajos gados upuri no slepkavības vietas Jašu priedājā un pie Krustceļa kapiem tika pārapbedīti Apes Brāļu kapos. 1991.g. Holokaustā izdzīvojušais Vulfs Faivelsons pārapbedīšanas vietā uzstādīja atsevišķu piemiņas akmeni, kas veltīts Faivelsonu ģimenes locekļu piemiņai, un piemiņas plāksni ar uzrakstu latviešu valodā “96 ēbreji 1941.gada fašistiskā terora upuri”. 2005.g. sabiedrība “Memoriāls” šo piemiņas plāksni atjaunoja, veicot Apes Brāļu kapu rekonstrukciju.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.