Alūksnes novads, Alūksne, Siseņu priedes

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 57.421769
Longitude: 27.081941

Līdz ar nacistiskā karaspēka ienākšanu Alūksnē 1941. g. jūlijā visi pilsētas ebreji tika arestēti. 12.augustā vācu SD vienība (“Arāja komanda”) ar vietējo pašaizsardzībnieku palīdzību arestētos ebrejus kopā ar citu tautību upuriem konvojēja uz Siseņu priedāju pie Alūksnes robežas un nošāva.

Slepkavības vietā Siseņu silā padomju laikā uzstādīts piemineklis ar uzrakstu latviešu un krievu valodā: “Šajā vietā 1941.gada vasarā buržuāziskie nacionālisti noslepkavoja 300 Alūksnes iedzīvotājus”. 60-ajos gados upuri no slepkavības vietas tika pārapbedīti Alūksnes Brāļu kapos.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.