Rīga, Strazdumuiža


Slepkavības vieta:

Latitude:56.991124
Longitude:24.242457

Bijušajā Strazdumižā pie Juglas ezera (vēsturiskais nosaukums “Strasdenhof”) atradās koncentrācijas nometnes “Kaizervalde” filiāle. Tajā bija izvietoti Latvijas, Lietuvas, Vācijas un Ungārijas ebreji.  No 1942. līdz 1943.g. 500 m attālumā no Juglas dzelzceļa stacijas un 30 m attālumā no Vidzemes šosejas tika nošauts ap 600-700 ebreju, kuri strādāja Juglas stacijā, bet selekcijas rezultātā tika atzīti par darbnespējīgiem. Slepkavības vietā nav uzstādīta nekāda piemiņas zīme.

Koncentrācijas nometnē notika arī citas iznīcināšanas akcijas, taču to vieta nav zināma.

Papildliteratūra:

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.