Rīga, Kaizervalde (Mežaparks)

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude:  56.996264
Longitude: 24.132383

Koncentrācijas nometni “Kaizervalde” (vēsturiskais “Mežaparka” nosaukums) uzsāka celt pēc 1943. g. 21. jūlijā izdotās SS reihsfīrera H. Himlera pavēles par visu Austrumeiropas valstīs esošo geto likvidāciju un visu darbspējīgo ebreju pārvešanu uz koncentrācijas nometnēm. Līdz 1943. g. novembrim “Kaizervalde” nometnē ievietoja pēdējos Rīgas geto iemītniekus (vietējos un deportētos no citām valstīm), kā arī ebrejus no likvidētajiem Liepājas un Daugavpils geto. Vēlāk vēl tika atvesti arī ebreji no Lietuvas, Čehoslovākijas, Vācijas un Ungārijas. Koncentrācijas nometne funkcionēja vairāk kā “reģistrācijas centrs”, no kura tālāk ieslodzītos ebrejus nozīmēja uz citām nometnes filiālēm (bija vairāk par desmit filiāļu – Ķīpsalā, Mīlgrāvī, Strazdumuižā u.c.) vai darbavietu apmetnēm (tai skaitā Lietuvas, Vācijas u.c.).

Pēckara gados bijušās koncentrācijas nometnes teritoriju apbūvēja ar tipveida mājām. 2005. gada 29. jūnijā šajā vietā atklāts piemineklis. Pieminekļa autore tēlniece Solveiga Vasiļjeva.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Vestermanis M. Koncentrācijas nometne “Riga-Kaiserwald” (daži nometnes vēstures aspekti).// Holokausta izpēte Latvijā: Starptautisko konferenču materiāli (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 12.sējums). Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.