Rīga, Gogoļa iela 25

Memoriāla atrašanās vieta:

Latitude: 56.942562
Longitude: 24.126354

1941. g. 4. jūlijā nacistu organizētās akcijas rezultātā tika nodedzināta Lielā Horālā sinagoga Gogoļa ielā 25; tās nodedzināšanas laikā ēkā atradās daudzi ebreji (starp tiem, iespējams, arī Lietuvas ebreji). Precīzs sinagogā bojāgājušo ebreju skaits nav zināms.

Pēc Otrā pasaules kara sinagogas drupas tika nojauktas, un tās vietā ierīkots skvērs. 1988.g. šajā vietā tika uzstādīts piemiņas akmens ar Dāvida zvaigzni, bet 1993.g. – atklāts memoriāls (arhitekts Sergejs Rižs). Memoriālu veido simboliskas sinagogas sienas, kurās iemūrēti oriģinālie, veikto izrakumu gaitā atrastie dekoru elementi.

2007.g. blakus memoriālam uzstādīts piemineklis Žanim Lipkem un visiem Latvijas ebreju glābējiem. Pieminekli veido 12 metrus gara un 6 metrus augsta siena, kas itin kā gāžas, draudot iznīcināt ebreju tautu, un balsti – kolonnas ar 270 ebreju glābēju vārdiem. Uz centrālās kolonnas attēlots Žanis Lipke, kuram izdevās glābt vairāk kā 50 cilvēku. Pieminekļa kreisajā pusē iekalts citāts no pravieša Jesajas grāmatas: “Došu tiem mūžīgu vārdu, kas netaps izdzēsts” (56:5). Pieminekli projektēja Latvijas Mākslas akadēmijas studente Elīna Lazdiņa.

90-to gadu sākumā sinagogas nodedzināšanas datums kļuva par oficiālo Holokausta upuru piemiņas dienu Latvijā.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Smirins G. Rīgas ebreji nacistiskās okupācijas laikā (1941—1944).// Holokausts Latvijā: Starptautiskās konferences materiāli. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2006.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.