Rīga, Jaunie ebreju kapi, piemineklis Dobeles ebrejiem

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.988553,
Longitude: 24.207555

1941.g. jūlija sākumā pēc nacistu vadības rīkojuma Dobeles ebrejiem tika pavēlēts atstāt savas mājas un pārvākties uz Dobeles vecās pamatskolas telpām. Pēc vairākām dienām ebreji no skolas tika aizvesti uz Lielbērzes mežu, kurā no Jelgavas ieradusies vācu SD vienība ar vietējo pašaizsardzībnieku palīdzību realizēja nogalināšanas akciju. Vienlaikus mežā tika nošauti arī arestētie un atvestie no Tukuma apriņķa Annenieku pagasta ebreji. Pēc Valsts Ārkārtējās komisijas materiāliem mežā nošauti 49 ebreji.

1950. gadā dzīvi palikušie Dobeles ebreji pārapbedīja Lielbērzes mežā nogalināto ebreju atliekas Rīgā, Jaunajos ebreju kapos,uzstādot sarkana granīta pieminekli ar uzrakstu ivritā: “Dobeles pilsētas ebrejiem, kurus zvēriski noslepkavoja hitlerieši; lai slepkavu vārdi izdzēšas. 1941-1944″.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Vīksne R. Holokausts Latvijas mazpilsētās: pētniecības problēmas un rezultāti.// Holokausts Latvijā: Starptautiskās konferences materiāli. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2006.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.