Rīga, Biķernieku mežs

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.963025
Longitude: 24.210447

Biķernieku mežā atrodas Latvijā lielākā nacistiskā terora upuru masu iznīcināšanas vieta. Laikā no 1941. līdz 1944. gadam tajā vairākās akcijās tika nogalināti ap 35 000 cilvēku, no kuriem ap 20 000 bija Latvijas,Vācijas, Austrijas un Čehoslovākijas ebreji.

2001. gadā ar Vācijas tautas kara apbedījumu savienības, Austrijas Republikas nacionālā fonda, Vācijas valdības un vairāku Vācijas pilsētu municipalitāšu atbalstu Biķernieku mežā tika atklāts visu nacisma upuru memoriāls (pēc arhitekta Sergeja Riža projekta). Memoriāla centrā atrodas simbolisks altāris – melna granīta kubs ar uzrakstu no Ījaba grāmatas: “Zeme, manas asinis neapsedz un manu kliedzienu neapslēp!”, bet daudzie apkārt izvietotie granīta akmeņi sniedz atsauci uz tradicionālu ebreju kapsētu. Memoriāla teritorijā uzstādītas arī akmens plāksnes ar Eiropas pilsētu nosaukumiem – mežā nogalināto ebreju dzīvesvietām – un betona stabi, kuros iekalti dažādas upuru grupas apzīmējoši simboli – Dāvida zvaigzne, ērkšķu vainags un krusts.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Smirins G. Rīgas ebreji nacistiskās okupācijas laikā (1941—1944).// Holokausts Latvijā: Starptautiskās konferences materiāli. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2006.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.