Ciblas novads, Cirma ezers

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.567081
Longitude: 
27.646707

Nacistu karaspēks ienāca Ludzā 1941. g. 3. jūlijā, un jau nākamajā dienā sākās Lietuvas un Latvijas ebreju bēgļu un “padomju aktīvistu” aresti. 15. jūlijā 25 cilvēkus no viņu vidus nošāva pilsētas nomalē, ķieģeļu rūpnīcas tuvumā. Visiem Ludzas ebrejiem jūlija vidū bija jāpārceļas uz pilsētā ierīkoto geto; kopumā tajā atradās ap 800-900 cilvēku, bet jūlija beigās ap 35 no viņiem, atzītus par darba nespējīgiem, nošāva Rēzeknes ielas galā un vēl 10 ebrejus – “Lauderu” viensētā. Masveidīgākā ebreju slepkavības akcija notika augusta vidū, kad ap 800 Ludzas ebreju aizveda pie Cirmas ezera (ap 7 km no Ludzas) un nošāva. Dažus geto palikušos strādniekus (ārstus, kurpniekus un citus speciālistus) nošāva 1942.g. 2.aprīlī Garbaru mežā.

Slepkavības vietā pie Cirmas ezera padomju laikā uzstādīts granīta akmens piemineklis ar Dāvida zvaigzni un uzrakstu jidišā, latviešu un krievu valodā: “Mūžīga piemiņa fašisma upuriem, 1941”. Jidiša uzrakstā fašisma upuru vietā minēti ebreji.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Волкович Б., Рочко И. и др. Холокост в Латгалии. Даугавпилс: Даугавпилсская еврейская община, 2003.
  • Šneijers Ā. Holokausts Ludzā: ebreji un citu tautību iedzīvotāji.//Holokausta izpēte Latvijā. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2004.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.