Daugavpils novads, Višķi

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.053760
Longitude: 
26.763713

Pēc nacistu karaspēka ienākšanas Višķos tika izdots rīkojums, kas noteica, ka visiem ciema ebrejiem līdz 1941.g. 26.jūlijam jāierodas Daugavpils geto. Fiziski nespējīgos mērot ceļu līdz Daugavpilij 12. un 23.jūlijā nošāva (precīza vieta nav zināma). Dažus ebrejus, kuri mēģināja slēpties, nošāva Višķu ebreju kapsētā.

2011.g.6.oktobrī ap 300 m no Kalna Višķiem, kur nogalināti Dagdas ebreji un viena Višķu ebreju ģimene, uzstādīts piemiņas akmens ar Dāvida zvaigzni un uzrakstu latviešu valodā: “Višķu un Dagdas ebreju 1941. gada jūlija traģēdijas piemiņai”. Piemineklis uzstādīts, pateicoties Višķu pagasta finansiālajam atbalstam un Eleonoras Petrovas iniciatīvai.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.