Viļānu novads, Viļāni

Pieminekļu atrašanās vieta:

Latitude: 56.548083
Longitude: 26.939542

Līdz ar nacistiskā karaspēka ienākšanu Viļānos 1941.g. 3.jūlijā, visiem ebrejiem bija jāpārceļas uz nosacītu geto pilsētas nomalē. Jūlija beigās visus ebrejus arestēja un pārveda uz skolas telpām. 4. augustā vācu SD vienība (“Arāja komanda”) kopā ar vietējo pašaizsardzībnieku un policistu palīdzību uzsāka masveida slepkavības – konvoijēja ebrejus uz mežu aiz krievu kapsētas un nošāva (kopumā ap ap 484 ebreju). Kopā ar Viļānu ebrejiem nošauti arī tuvākās apkaimes ebreji.

Uzreiz pēc kara slepkavības vieta norobežota ar kāršu žogu. 50-ajos gados tā vietā uzstādīts metāla nožogojums un uzcelts zaļš obelisks piramīdas veidā ar uzrakstu krievu valodā “Mūžīga piemiņa fašistu nomocītajiem 4.VII.1941.g.”. 60-ajos gados nogalināto ebreju radi uzstādīja vēl vienu pieminekli – sarkanu granīta stēlu ar menoru un uzrakstu jidišā “Nevainīgajiem upuriem, kuri tika nomocīti ar nežēlīgo fašistu rokām, nogalināti un sadedzināti. Viļāni, 1941.g.”.

Katrā augusta pirmajā svētdienā piemiņas vietā notiek mirušo piemiņas ceremonija.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.