Rēzeknes novads, Ružinas kapsēta

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.444695
Longitude: 27.089195

1941.g. jūlijā netālu no Vecružinas sādžas tika nogalināta Saltupera ģimene (kopā 4 cilvēki). Pēc kara, 60-ajos gados, vietējie iedzīvotāji upurus pārapedīja Ružinas kapsētā un uzstādija kapakmeni ar uzrakstu krievu valodā: ”Šeit apglabāta Saltupera ģimene – vīrs, sieva un 2 bērni, kurus 1941.g. jūlijā nežēlīgi nogalināja fašisti.”

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Smirins G., Melers M. Ebreju bojāejas traģēdija holokausta laikā Latvijas provincē 1941. gada vasarā (Silene, Gostiņi, Malta).// Holokausta izpētes jautājumi Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.