Daugavpils novads, Silene

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 55.725089
Longitude: 26.819549

1941.g. 21.jūlijā Silenes (agrākais nosaukums Borovka) ebreji tika arestēti un izvietoti Lielajā sinagogā. Ap 27.jūliju viņi tika aizvesti uz Smilgu (Smiļģiņa) ezera apkārtni, kur no Silenes, Skrudalienas un Salienas pašaizsardzības vienību dalībniekiem izveidota brīvprātīga slepkavu komanda ebrejus nošāva. Mirušo aprakšanai tikai piesaistīti vairāki vietējie silenieši.

1957.g. ar vietējo Silenes iedzīvotāju atbalstu pie Smilgu (Smiļģiņu) ezera tika uzstādīts piemineklis ar uzrakstu krievu valodā un ivritā: “Neaizmirstamajiem ebreju upuriem, kritušiem no nacistu rokas, 1941.g.jūlijā Borovkā”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Smirins G., Melers M. Ebreju bojāejas traģēdija holokausta laikā Latvijas provincē 1941. gada vasarā (Silene, Gostiņi, Malta).// Holokausta izpētes jautājumi Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.