Kārsavas novads, Kārsavas Ebreju kapi

Pieminekļu atrašanās vieta:

Latitude:  56.796413
Longitude: 27.642796

Otrā pasaules kara sākumā aptuveni puse no ebreju iedzīvotājiem paguva atstāt Kārsavu; daļa tika mobilizēti Sarkanajā Armijā. Pārējos Kārsavas ebrejus, sākoties nacistu okupācijai, 1941. g. 20. jūlijā izmitināja nosacītā geto (noteiktā pilsētas kvartālā). Ebrejus, kuri laikā neizpildīja pavēli par pārcelšanos, nošāva. Augusta un septembra beigās tika organizētas masveida ebreju nošaušanas akcijas. Tās veica vietējā palīgpolicija un vācu SD vienība Naudaskalna brāļu kapos (ap 4 km no Kārsavas).

Divi no upuriem, kas nogalināti Kārsavā 1941.g. augusta sākumā pirms masveida akcijām Naudaskalnā, pēc kara pārapbedīti Kārsavas Ebreju kapsētā, kur katram uzstādīts piemineklis – viens veltīts Jakovam Zelikovičam, ar uzrakstu krievu valodā; otrs – ar uzrakstu ivritā.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Волкович Б., Рочко И. и др. Холокост в Латгалии. Даугавпилс: Даугавпилсская еврейская община, 2003.
  • Urtāns A. Ebreju kopienas traģēdija Kārsavā holokausta laikā. // Kārsavas stāsti. Rīga: Creative Museum, 2018.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.