Riebiņu novads, Aizupiešu mežs

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.367104
Longitude: 26.77933

Pirmās ebreju slepkavības Riebiņos notika jau 1941.g. jūlijā, bet masveidīgākā iznīcināšanas akcija notika 23.augustā, kad vairākus simtus ebreju vietējie un Maltas pašaizsardzībnieki aizveda uz Aizupiešu mežu un nošāva.

1955.g. slepkavības vietā Aizupiešu mežā bojāgājušo ģimenes uzstādīja pieminekli – melna granīta obelisku ar uzrakstu krievu valodā: “Mūžīga piemiņa Riebiņu miesta ebrejiem, traģiski bojā gājušiem no vācu fašistu okupantu rokām 23. augustā 1941. gadā. Radinieki.”

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.