Rēzeknes novads, Malta, Kultūras nams

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.3477
Longitude: 27.1671

Nacistu karaspēks ienāca Maltā 1941. g. 4. jūlijā un uzreiz uzsāka ebreju iznīcināšanu. Daļa Maltas ebreju tika nošauti kopā ar vietējās apkaimes – Silenes un Pīgožņu – ebrejiem Baldenes (Baldas) mežā jūlija beigās, bet masveidīgākā Maltas ebreju slepkavība notika septembra beigās pagrabā netālu no Kultūras nama (1.maija ielā nr.76.), tās laikā nošauti ap 200 ebreju.

2004.g. pie Kultūras nama, vietā, uz kuru tika nesti pagrabā nošautie ebreji, Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome uzstādīja melna granīta pieminekli ar Dāvida zvaigzni un uzrakstu ivritā, latviešu un angļu valodā: “Maltas ebreju piemiņai, kurus 1941. gada septembrī noslepkavoja vietējie policisti – nacistisko okupantu brīvprātīgie”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Smirins G., Melers M. Ebreju bojāejas traģēdija holokausta laikā Latvijas provincē 1941. gada vasarā (Silene, Gostiņi, Malta).// Holokausta izpētes jautājumi Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.