Rēzeknes novads, Gaigalava

Slepkavības vieta:

Latitude: 56.752205
Longitude: 27.070234

Līdz ar nacistisko okupāciju 1941.g. jūlijā netālu no Gaigalavas (agrāk – Bikava) nošauti ap 9 Gaigalavas pagasta ebreji. Nošaušanas akciju visdrīzāk veica Vecstružānu pašaizsardzībnieki.

Pēc kara vietējie iedzīvotāji nogalinātos ebrejus pārapbedīja Bikavas kapos. Slepkavības vietā uzstādīta simboliska zīme ar Dāvida zvaigzni.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.