Rēzekne, Ebreju kapsēta

Piemiņas vietas atrašanās vieta:
Latitude: 56.485593
Longitude: 27.333382

Nacistiskās Vācijas karaspēks ienāca Rēzeknē 1941. g. 3. jūlijā. Pirmās ebreju slepkavības notika jau nākamajā dienā, kad Rēzeknes tirgus laukumā no sapulcēto ebreju vidus tika nošauti vairāk nekā desmit jaunu cilvēku. Nedēļu vēlāk propagandas nolūkos ebreju grupai tika uzdots atrakt padomju varas upurus, un tika uzsāktas regulāras ebreju iedzīvotāju nošaušanas, kas turpinājās līdz 1941.g. septembrim. Ebreju masveida nogalināšana Rēzeknes ebreju kapsētā notika 1941. g. augustā, kad tika nogalināta lielākā daļa Rēzeknes ebreju.  Saskaņā ar Rēzeknes apriņķa policijas 1942. g. 20. jūnija pārskatu Rēzeknē kopumā tika nogalināti 3219 ebreji.

Pēc Otrā pasaules kara Ebreju kapsētas jaunajā daļā ebreji uzstādīja divus pieminekļus Holokausta upuru piemiņai. Viens no tiem atrodas pie upes un ir uzstādīts 40-to gadu otrajā pusē. Otrs – atklāts 1980. gadā un atrodas netālu no kapsētas ieejas. 1989. gadā piemineklis tika atjaunots. Uzraksts uz tā jidiša, latviešu un krievu valodā vēsta: “Mēs mūžīgi sērosim par mūsu vecākiem, bērniem, brāļiem un māsām bojāgājušiem no fašisma terora 1941.gadā”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā,1941—1944. R., 1999. 321.—322. lpp.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.