Rēzekne, Leščinska dārzs

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude:56.501228
Longitude:27.339041

Nacistiskās Vācijas karaspēks ienāca Rēzeknē 1941. g. 3.jūlijā. Pirmās ebreju slepkavības notika jau nākamajā dienā, kad Rēzeknes tirgus laukumā no sapulcēto ebreju vidus tika nošauti vairāk nekā desmit jaunu cilvēku. Nedēļu vēlāk propagandas nolūkos ebreju grupai tika uzdots atrakt padomju varas upurus, un tika uzsāktas  regulāras ebreju iedzīvotāju nošaušanas, kas turpinājās līdz 1941.g. septembrim. Saskaņā ar Rēzeknes apriņķa policijas 1942. gada 20.jūnija pārskatu Rēzeknē kopumā tika nogalināti 3219 ebreji. Leščinska dārzā (pirms Otrā pasaules kara minētais īpašums piederēja Leščinsku ģimenei) nogalināti ap 120 ebreju.

2006. gadā Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome šajā dārzā uzstādīja pieminekli ar uzrakstu četrās valodās.

Papildliteratūra:

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.