Ludzas novads, Ludza, Mazā Ezerkrasta iela

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.548821
Longitude: 27.725695

Nacistu karaspēks ienāca Ludzā 1941. g. 3. jūlijā, un jau nākamajā dienā sākās Lietuvas un Latvijas ebreju bēgļu un “padomju aktīvistu” aresti. 15. jūlijā 25 cilvēkus no viņu vidus nošāva pilsētas nomalē, ķieģeļu rūpnīcas tuvumā. Visiem Ludzas ebrejiem jūlija vidū bija jāpārceļas uz pilsētā ierīkoto geto; kopumā tajā atradās ap 800-900 cilvēku, bet jūlija beigās ap 35 no viņiem, atzītus par darba nespējīgiem, nošāva Rēzeknes ielas galā un vēl 10 ebrejus – “Lauderu” viensētā. Masveidīgākā ebreju slepkavības akcija notika augusta vidū, kad ap 800 Ludzas ebreju aizveda pie Cirmas ezera (ap 7 km no Ludzas) un nošāva. Dažus geto palikušos strādniekus (ārstus, kurpniekus un citus speciālistus) nošāva 1942.g. 2.aprīlī Garbaru mežā.

1991.g. kādreizējā Ludzas geto teritorijā uzstādīts piemineklis ar uzrakstu ivritā, latviešu un krievu valodā: “Šeit zeme vaid pār ēbreju geto”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Šneijers Ā. Holokausts Ludzā: ebreji un citu tautību iedzīvotāji.//Holokausta izpēte Latvijā. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 2004.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.