Krustpils novads, Mantukalns

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.531005
Longitude: 25.823112

1941. g. jūlija sākumā sākās ebreju masveida aresti Krustpilī. Iesākumā ebreji tika ieslodzīti lopkautuvē, bet pēc dažām dienām daļu no ebrejiem pārveda uz Krustpils cukurfabriku pilsētas nomalē un Jauno muižu (ap 4km no Krustpils), pārējos – uz bijušās Krustpils ebreju skolas telpām (Rīgas ielā 182), kur izveidojās nosacīts geto. Jūlija otrajā pusē no geto tika atlasīti 5, vēlāk – vēl 20 ebreji, kurus aizveda līdz Mantukalnam Spuņģēnu mežā un nošāva.  Pārējos ieslodzītos ebrejus nošāva 1941. g. 1. augustā no Rīgas atbraukusī SD vienība (“Arāja komanda”) kopā ar vietējiem pašaizsardzībniekiem un policistiem bijušajā Latvijas armijas Latgales artilērijas pulka šautuvē Kaķīšu kūdras purvā (ap 5–6 km no Krustpils). Atsevišķus Krustpils ebrejus nošāva Jēkabpils-Rēzeknes šosejas ceļa posmā – pagriezienā uz Ļamāniem, kur pirms kara atradās grants karjers.

Slepkavības vietā Mantukalnā 2007. g. novembrī Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome uzstādīja piemiņas zīmi ar uzrakstu latviešu valodā: “Nacisma upuriem – 1941.g. jūlijā noslepkavotiem 25 Krustpils ebrejiem: Lipmanei, Špunginu ģimenei un citiem”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Ērglis Dz. Holokausts un ebreju īpašumu ekspropriācija Krustpilī.// Holokausta izpēte Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.