Krustpils novads, Kaķīšu mežs

Pieminekļa atrašanās vieta:

Latitude: 56.56350
Longitude: 25.83636

1941. g. jūlija sākumā sākās ebreju masveida aresti Krustpilī. Iesākumā ebreji tika ieslodzīti lopkautuvē, bet pēc dažām dienām daļu no ebrejiem pārveda uz Krustpils cukurfabriku pilsētas nomalē un Jauno muižu (ap 4km no Krustpils), pārējos – uz bijušās Krustpils ebreju skolas telpām (Rīgas ielā 182), kur izveidojās nosacīts geto. 1941. g. 1. augustā visus ieslodzītos ebrejus nošāva no Rīgas atbraukusī SD vienība (“Arāja komanda”) kopā ar vietējiem pašaizsardzībniekiem un policistiem bijušajā Latvijas armijas Latgales artilērijas pulka šautuvē Kaķīšu kūdras purvā (ap 5–6 km no Krustpils).

Turpat – Kaķīšu mežā – 1941.g. 1.augustā nošāva arī atvestos Gostiņu un Pļaviņu ebrejus, bet 1942.g.- Reiha ebrejus.

1958. g. nogalināto Krustpils, Pļaviņu un Gostiņu, kā arī Rietumeiropas ebreju mirstīgās atliekas tika pārapbedītas Asotes ebreju kapsētā. Slepkavības vietā Kaķīšu purvā uzstādīts melna granīta piemineklis ar Dāvida zvaigzni, uzrakstu latviešu  valodā “Šeit – Kaķīšu mežā – 1941. gada rudenī fašistiskie okupanti noslepkavoja Krustpils un apkārtnes ebrejus; 1942. gada vasarā – ebrejus no Rietumeiropas valstīm” un frāzi jidišā “Šeit lija ebreju asins”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Ērglis Dz. Holokausts un ebreju īpašumu ekspropriācija Krustpilī.// Holokausta izpēte Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004.
  • Smirins G., Melers M. Ebreju bojāejas traģēdija holokausta laikā Latvijas provincē 1941. gada vasarā (Silene, Gostiņi, Malta).// Holokausta izpētes jautājumi Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.