Balvu novads, Celmene

Pieminekļa atrašanās vieta: 

Latitude: 57.139
Longitude: 27.187

Pēc nacistiskā karaspēka ienākšanas Balvos visi pilsētas ebreji tika arestēti un izvietoti kvartālā, kur atradās sinagoga. 1941.g. 9.augustā viņi tika aizvesti uz Celminieku mežu (ap 5 km no Balviem), kur latviešu SD vienība “Arāja komanda” kopā ar vietējiem pašaizsardzībniekiem ebrejus nošāva. Kopā ar Balvu ebrejiem tika nošauti arī 20 ebreji no Vīksnas pagasta (11 km no Balviem).

Pēc kara mirušo Balvu ebreju radinieki, kas atgriezās no evakuācijas un frontes, slepkavības vietā uzstādīja pieminekli ar uzrakstu krievu valodā: “Mūžīga piemiņa mirušajiem Balvu ebreju iedzīvotājiem, vācu okupantu nošautajiem 1941.g. 9.augustā”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.
  • Urtāns A. Holokausts Latvijas provincē: Abrenes apriņķis.// Holokausta pētniecības problēmas Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.