Aglonas novads, Aglonas Brāļu kapi

Pieminekļa atrašanās vieta :

Latitude: 56.145024
Longitude: 26.989754

Sākoties nacistiskajai okupācijai 1941. g. jūlijā, Aglonas (tolaik Somersetas ciemata) un tās apkārtnes ebreji tika arestēti, bet drīz pēc tam – Cirīšu ezera krastā nošauti.  Kopumā šajā vietā 1941.g. jūlijā un augustā noslepkavoti ap 96 ebreji.

1964. g. slepkavības vietā izveidots piemineklis Sarkanarmiešiem un padomju aktīvistiem. Uz vienas no memoriālajām plāksnēm minēts “Vācu-fašistiskā terora upuriem”, taču iegravēto upuru uzvārdu vidū nav ebreju; ebreji apzīmēti ar frāzi “un citi 80 cilvēki”. 2007.g. blakus padomju laikā uzstādītajai piemiņas plāksnei Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome ar ES finansiālo atbalstu uzstādīja piemiņas akmeni ar uzrakstu latviešu valodā: “Šajā mežā 1941. gada jūlijā un augustā tika noslepkavoti 96 Somersetas un apkārtnes ebreji: Trukšānu, Lurje, Kaganu, Ovsejkinu, Dimanšteinu, Zilberbrandtu ģimenes un citi”.

Papildliteratūra

  • Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā 1941—1944. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999.
  • Melers M. Latvijas ebreju kopienas vēsture un Holokausta piemiņas vietas. Rīga: Muzejs “Ebreji Latvijā”, 2013.


Meklēt ar šo vietu saistīto ebreju vārdus http://names.lu.lv.